Dnes je sobota, 20.4.2024

Povinne treba vyplniť farebne odlíšené polia. Všetky odlišnosti od vybraného vzoru uveďte v poli "Poznámka".
Objednávky vybavujeme obvykle v deň prijatia, najneskôr na druhý deň.
Meno a priezvisko: * 
E-mail: * 
Telefón: * 
Druh tlače:  
Typ tlače:  
Číslo vzoru:  
Číslo loga:  
Rozmer v cm:  
Číslo papiera:  
Prevzatie:  
Vpíšte číslicu päť: * 
Poznámka:  

Tu vyjadrite súhlas so spracovaním osobných údajov. Bez neho nie je možné odoslať formulár.
Vaše údaje by mali byť uchovávané 24 mesiacov (reklamačná lehota).
Ak viete, že nebudete uplatňovať reklamáciu, súhlas môžete odvolať kedykoľvek skôr,
alebo hneď v tomto formulári (v poli "Poznámka") uviesť napr., že si želáte
údaje vymazať v deň promócií, keďže neskôr už asi nebude dôvod Vaše OÚ uchovávať.
Viac o ochrane osobných údajov
Napíšte "áno" alebo "súhlas".
Súhlas: * 

Môžete priložiť max. 3 prílohy, názvy súborov bez medzier, mäkčeňov a dĺžňov
Príloha č. 1:  
Príloha č. 2:  
Príloha č. 3:  

Teraz môžete svoju objednávku
alebo